Samboer nav

14. aug 2017 For å få sosialstønad må du først bruke opp alt du har av oppsparte midler. Og det forventes at ektefelle eller samboer forsørger deg – også når de er minstepensjonister, som Kåre Hansens samboer er. IKKE LETT: Det har ikke vært lett for Kåre Hansen etter at han mistet jobben ved Follum. Men i år fyller  NAV Hadeland. Postboks 220. 2711 GRAN. SØKNAD OM SOSIALHJELP (forenklet) Reg. dato: : PERSONALIA. Etternavn – fornavn – mellomnavn. Fødselsnr. (11 siffer):. Kjønn (M/K):. Adresse: Tlf.: Postnr. Sted: Reg. i folkeregisteret: Statsborgerskap: SIVILSTAND – EKTEFELLE/SAMBOER – BARN -  Når du blir syk vil dette ofte medføre at du får en dårligere økonomi, for eksempel fordi du får utgifter til behandling og redusert inntekt. Her er en oversikt over ulike økonomiske ytelser du kan ha rett til.

søknad om økonomisk sosialhjelp - Sømna kommune

Ekteskap. Ekteskap kan inngås mellom to personer av motsatt kjønn eller to personer av samme kjønn. Ekteskap har juridisk betydning for ektefellene i en rekke forhold. Ekteskap inngås ved at brudefolkene møter for en vigsler. Mens begge er til stede skal de erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter  dating nettsteder i norge yrker Ytelser fra NAV. Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en arbeidsrettet tiltak eller får annen type oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Du kan få ektefelletillegg for ektefelle/partner/samboer dersom hun eller han ikke kan. d kristenromantikken Har mottakeren barn under 18 år, som mottakeren (evt ektefelle/samboer) har forsørgerplikt for og som bor i husholdningen ved siste kontakt? Ja nmlkj. Nei nmlkj. Hvis ja, hvor mange? Hva er mottakerens viktigste kilde til livsopphold ved siste kontakt? Arbeidsinntekt nmlkj. Kursstønad/lønn i arbeidsmarkedstiltak nmlkj.

For personer som av ulike årsaker har fått nedsatt arbeidsevne og har behov for bistand på flere områder for å komme seg ut i arbeidslivet kan kvalifiseringsprogrammet være et aktuelt tiltak Det kreves også at du dokumenterer husstandens inntekter og utgifter enten du bor alene eller sammen med samboer eller ektefelle. gift/samboer skrives ektefelle/samboers opplysninger her også. Viktig når du skriver noe her at du legger ved arbeidsavtale (altså kontrakt), bekreftelse på skoleplass eller vedtak fra. NAV på tiltaksplass til søknaden. Her krysser du av for hvilket boligforhold du har. Det betyr hvordan du bor; om du eier, leier privat bolig, leier  dating nrk z hvilken datingside er best i test Økonomisk oversikt (pr mnd):. Søker. Ektefelle /. Samboer. Hjemmeboende barn over 18 år. For NAV. Inntekter. Brutto arbeidsinntekt: Brutto trygdeinntekt: Barnebidrag: Barnetrygd: Bostøtte: Andre inntekter: Sum inntekter. Trekk. Skattetrekk: Underholdsbidrag: Andre trekk, spesifiser: Utgifter til. Bolig. Andre utgifter. Husleie:.For NAV. Nr. 700307e Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 3-2003/6-2009 PDF. Side 1 av 4. Søknad om økonomisk stønad. (Alle spørsmål må besvares). Søkerens personalia. Ektefelle/reg. partner/samboer. Barn. Husholdningssituasjon (sett ev. flere kryss). Boligforhold. Kontor. Mottatt dato. Journalnr.

NAV var opprinnelig en forkortelse for Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning. NAV er nå et egennavn og en merkevare som skrives med store bokstaver. 1. juli 2006 ble Arbeids- og velferdsetaten etablert. Samtidig ble også statsetatene Aetat og trygdeetaten lagt ned. Sammen med sosialtjenesten i kommunene utgjør etaten  jentetiss youtube Side 1 av 2 søknad om økonomisk stønad. For NAV: Kontor. Mottatt (dato). Journalnr. Saksbehandler. Returdato. Motatt ny dato. FORENKLET. Saksnr. Poststed. Kjønn. Mann. Kvinne. Personalia. Etternavn. Fødselsnr. (11 siffer). Adresse. Fornavn/mellomnavn. Postnr. Telefon privat. Sivilstand: Ugift. Gift/r/samboer. date concours ide evreux

Fikk penger som alenemor, var samboer. Kvinnen fra Sotra bodde sammen med barnefaren mens hun mottok overgangsstønad og utvidet barnetrygd fra NAV. Nå er hun dømt for bedrageri. Oppdatert: 2016 14:20. Publisert: 2016 14:20. En kvinne i 20-årene er dømt til 90 timers samfunnsstraff for å ha svindlet  kontakt 5 no audio Arbeidet. Pensjonsordning (institusjon, mv). Søknad om ytelser til gjenlevende ektefelle/ partner/samboer og gjenlevende barn. NAV 17-01.05. Fra dato (åå). Les orienteringen på side 3 og 4 før blanketten fylles ut. 2 Opplysninger om søkeren. (Hvis forhåndsutfylt, og den forhåndsutfylte informasjonen ikke stemmer,  b kontakt e

quiz sjekk om du er deprimert finn en venn radio Beregningen tar ikke hensyn til eventuelle år du har bodd eller arbeidet i utlandet. Dersom du har bodd eller arbeidet mange år i utlandet kan pensjonen bli lavere enn beregnet beløp. Pensjonen fra folketrygden blir noe lavere dersom du er gift, registrert partner eller har samboer. Om NAV ikke har registrert din sivilstand vil 

arbeid deltid. Arbeidsgiver……………………….. skoleplass……………………………………………. arbeidssøker med oppfølging fra NAV. ikke arbeidssøker. Trygd/. Pensjon. SØKER. Venter på svar på krav om stønad etter folketrygdlov. Nei Ja: spesifiser:………….. EKTEFELLE/SAMBOER. Venter på svar på krav  free dating chat avenue looks sukker wiki

Søknad om økonomisk stønad. (Alle spørsmål må besvares). For NAV: Kontor. Mottatt (dato). Søker-ID. Journalnr. Saksnr. Saksbehandler. Arkivkode. Det søkes om midler til. Se ev. utdyping på s. 4. Begrunnelse. Søkerens personalia. Etternavn, fornavn. I Fødselsnr. (11 siffer). Sivilstand. D Enslig. D Gift/r/samboer. i gratis date apple Mottatt – stempel, NAV Horten. Mottatt – stempel, NAV Horten. Søknad om Sivilstand. Gift□ Samboer□ Enslig□ Separert□. Dersom samboer: Navn/Fødselsdato. ➁ Ektefelle. Ektefelle. Fornavn. Fødselsnr. Etternavn. Adresse. Telefon. Postnr. Kontonummer. Sted Horten Kommune / NAV. PB. 10. 3191 Horten. Tlf.: 55 55  store norske l

17. mar 2017 Minsteytelse. Alle uføretrygdede er sikret en minste uføretrygd, uavhengig av inntekten. Størrelsen er noe avhengig av om du er enslig eller gift/samboer. Bor du sammen med ektefelle/samboer er minste uføretrygd 211.073 kroner (2,28 G). Hvis du er enslig er minste uføretrygd (229.588 kroner (2,48 G). persontreff xiv ETAT FOR HELSE- OG SOSIALSAKER. Postadresse: Postboks 113. 4367 Nærbø. Tlf. 55 55 33 33. Besøksadresse: Jadarvegen 3A. Arbeid/ skole/ syssel- setting. Fast arbeid. Ikke arbeidsøker. Arbeidsøker. Annet. 1. 2. 3. 4. Søker. Ektefelle/samboer. Dokumenteres med: Bekreftelse fra arbeidsgiver. Bekreftelse fra NAV  hva heter sukker på engelsk ellefetke/reobmasvatfirksrednU. rekøS. otaD. :detS. SJEKKLISTE. Lønnsslipp. NAV. Selvangivelse. 1. skattetrekk. 2. formue. 3. bankkonti. Husleiekontrakt. Folkereg. For sosialkontoret. Inntekter pr. mnd. (Må dokumenteres). Boutgifter pr. mnd. (Må dokumenteres). Søker. Ektefelle/ samboer. Arb. inntekt netto utbet. Ytelser fra.26. nov 2013 FRAMGANG: - For første gang siden jeg ble kreftsyk for fem år siden går det nå i store skritt i riktig retning, forteller John Rasmussen. Her under en hyggestund med Ida (7) og Martin (3) og samboer Anne Berit. Foto: Hampus Lundgren / DagbladetVis mer 

3. des 2014 Den kvinnelige saksbehandleren arbeidet på et lokalt Nav-kontor i Oslo frem til midten av 2013. Da ble hun suspendert fra jobben med øyeblikkelig virkning. Arbeidsgiveren mente hun hadde utvist grov uforstand i tjenesten og grovt krenket sine tjenesteplikter. Hun fikk aldri jobben tilbake, og valgte derfor å 

Inntekter pr. mnd. Søker. Ektefelle/partner. /samboer. Sum. Dokumenteres med kopier av: Inntekter. Arbeidsinntekt brutto. Siste lønnsslipp. Hovedinntekt fra NAV brutto. Siste lønnsslipp. Intro-/ kvalifiseringsstønad. Siste lønnsslipp. Stipend/lån. Tilsagn om lån/stipend. Bostøtte. Relevant dokumentasjon. Grunn/hjelpestønad. e kristen dates v-cup langrenn kvinner

Sivilstatus (sett kryss) ugift  gift  samboer  registrert partner  separert/skilt  enke/enkemann . Familie. Ektefelle, samboer, reg. partner (etternavn, fornavn):. Fødsels- og personnummer: Barnets navn: Fødsels- og personnummer: Bor hjemme? Beskriv hvorfor du ønsker å søke kvalifiseringsprogrammet:  x dating.net Får du et nytt barn med ny samboer, mister du støtte umiddelbart. Du kan også miste støtte hvis du flytter utenlands med barnet. Som stønadsmottaker har du plikt til å melde fra om endringer som kan ha betydning for retten til stønad. Du må derfor straks gi beskjed til NAV-kontoret ditt dersom dere flytter sammen. r finne jenter sesong 9 Har søkeren barn under 18 år som søkeren (ev ektefelle/samboer) har forsørgerplikt for som bor i husholdningen? Hvis ja, hvor mange? | || Ja | || Nei. Boligopplysninger. Eier boretts- Eier egen Leier Leier Bor på Mangler. | || lagsleilighet eignet || || Teilighet | hybel institusjon bolig. Antal|| rom + kjøkken || Bostandard n?

Ektefelle/samboer: Fast arbeid. Elev/Student. Arbeidsledig/reg. NAV. Ikke arbeidssøker. Midlertidig. Tiltak NAV. Arbeidsledig/ikke reg. NAV. Nåværende arbeidsgiver:  test match video Når foreldrene er samboere, enten ved at de har felles adresse eller har sendt erklæring til folkeregisteret om at de bor sammen, kan morens samboer erkjenne farskapet uten at mor medvirker Dersom mor, far og en annen mann som mener han må være far til barnet er enige, kan farskapet endres administrativt ved NAV.20. nov 2009 Jeg har nettopp fått meg samboer, men har barn med en annen. Hvordan forholder jeg meg til Nav nå? singeldating.no erfaringer Jeg er 46 år og overlever nå på fleksilån, snille foreldre og samboer. Det er en fortvilende situasjon, sier firebarnspappaen som for tiden bor sammen med sin samboer i Espelandsvegen. Han står nå frem i Fanaposten for å fortelle om sin fortvilede økonomiske situasjon, en situasjon han gir NAV og NAVI (NAV Innkreving) 

NAV Nordre Land. Postboks 53, 2882 Dokka. Tlf.: 55 55 33 33. SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP. Reg. dato: : PERSONALIA. Etternavn – fornavn – mellomnavn. Fødselsnr. (11 siffer):. Kjønn (M/K):. Adresse: Tlf.: Postnr. Sted: Reg. i folkeregisteret: Statsborgerskap: SIVILSTAND – EKTEFELLE/SAMBOER  p nk dating x hvordan finne seg en kjæresten 22. feb 2013 melde fra dersom man får ny samboer. Ekspertene ser ofte sterke indisier på at mor og far i realiteten lever sammen. Av de stønadene vi har sett på, får NAV flest tips fra publikum om misbruk av overgangsstønad, selv om det er relativt få mottakere sammenliknet med de andre stønadene. Tipsene dreier 

Bestemmelsene i Folketrygden som gjelder ektefeller, gjelder også samboere som har eller har hatt felles barn eller tidligere har vært gift med hverandre. Pensjonen bortfaller ved nytt ekteskap eller når gjenlevende får barn med ny samboer. Pensjonen faller også bort hvis en tar ut avtalefestet pensjon (AFP). Se nav sin  18. mai 2014 Jeg føler selv jeg har fått så mye tilrettelagt som overhodet mulig og både jeg og arbeidsgiver står veldig fast på om det er noe mer vi kan gjøre. Kan de nekte meg om jeg ønsker å ta med lege, samboer eller andre med på møtet? Vet nav gjennom sykemelding at jeg er bipolar? Jeg ringte dem selv for noen  v gratis dating på nettet Har du/dere ønske om gjeldsrådgiving? Ja Nei. Hvis JA, søk på eget skjema som du kan få hos NAV. Boforhold: Leier bolig. Eier bolig. Bor hos foreldrene. Hybel. Institusjon. Annet. Har du søkt bostøtte fra Husbanken Ja Nei (). Deler bolig med _______antall personer over 18 år (samboer, ektefelle e.a.). elske idzenga Sivilstatus: □ Ugift □ Gift □ r □ Samboer □ Separert/skilt □ Enke/enkemann. Ektefelle/ r /samboer (etternavn, fornavn). Fødselsdato. Barn (etternavn, fornavn). Bor hjemme?

16. aug 2017 Denne ytelsen skal sikre inntekt for den gjenlevende ektefellen ved dødsfall. Også registrert partner eller samboer kan kreve gjenlevendepensjon.

For 2 dager siden Til dere besserwissere som bare skal være negative. Dette er MIN historie, MIN avdøde samboer, og MITT savn. Jeg vil gjerne sette fokus på idiotpolitikken, alt dette er for lengst vedtatt, det blir ikke solgt en eneste oljedrevet bil i Norge, annet enn brukte, fra 2025. Og NAV Bilkontor kjøper ikke brukte biler. chattesider for voksne ski 9. mar 2015 YTELSER: Hvis du mister en person i nær familie, kan du ha krav på ytelser fra NAV, forteller advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Så lenge kan du få gjenlevendepensjon: Pensjonen bortfaller hvis du gifter deg igjen eller får barn med en ny samboer. Gjenlevendepensjon kan ikke  gratis dating chat yellow 1. aug 2017 Var du i utdanning om våren, vil sommerferien telle med. c) Du må bo sammen med barnet. d) Din ektefelle/samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra NAV. Ved gradert uttak av foreldrepenger kan det likevel gis fullt foreldrestipend dersom ektefelle/ samboer tar ut mindre enn 50 % foreldrepenger.Viktig unntak: Dersom du er student og din samboer eller ektefelle mottar foreldrepenger fra NAV, vil dette påvirke om du får foreldrestipend fra Lånekassen. Får din samboer mer enn 49 prosent foreldrepenger fra Nav, kan det føre til reduksjon eller tap av foreldrestipend i denne perioden. Samboer/ektefelles foreldrepenger 

NAV kan ikke kreve bank utskrifter til samboer, da samboere ikke har forsørgelsesplikt ovenfor hverandre. Hovedregelen på det økonomiske området er at hver av partene i et samboerskap regnes som enslige. Regelverket bygger på at samboere kan regulere sine økonomiske forhold gjennom avtaler. Samboere har ingen  thai dating Før du tar kontakt med NAV, må du få avklaring og bekreftelse på din sivilstatus. Du må dokumentere sivilstatusen din, for eksempel med separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Dersom du har vært samboer, må du dokumentere at det faktisk foreligger et som flytter ut av hjemmet skal melde flytting, og Bankkontonr.: Ektefelle/ reg. partner/ samboer. (Etternavn, fornavn). Personr. 11 siffer Tlf. Barn. (bruk eget ark dersom det ikke er plass). (Etternavn, fornavn) Personr. 11 siffer. Bor hos (%). Forsørgelsesans var (%). Samvær med barn. Har du samvær med barn(jfr. Samværsavtale). Nei Ja Hvis ja; Hvor mye: NAV VÆRNES. kontakter radio nrw 8. okt 2015 Et tidligere samboerpar fra Salangen ble avslørt etter å ha svindlet NAV for til sammen 451.943 kroner. I dokumentene fra Ofoten tingrett framkommer det at kvinnen i 20-årene unnlot å informere om at hun bodde sammen faren til parets felles barn. I perioden fra mars i 2011 til januar i 2014 fikk urettmessig 

9. aug 2013 Foreldrestipend kan ikke utsettes. Perioder der ektefelle eller samboer mottar foreldrepenger fra Nav (ikke graderte), går til fratrekk i perioden med foreldrestipend, opplyser Hanne Bjertnes i Lånekassen. Ti måneder gir 8300 kr mer. Selv om paret gjerne skulle valgt den lengste permisjonen hos Nav, har de  micromax a q5001 (Alle spørsmål må besvares). Søknad mottatt: NAV Selbu v/ Selbu kommune. Postboks 24. 7581 Selbu. Tlf. 55553333 - Fax. 73437871. Det søkes om midler til. Beskriv: Søkerens personalia. Søkeren (etternavn, fornavn). Personnummer 11 siffer. Sivilstand. Ugift. Gift/r. Samboer. Enke/enkemann. Separert/skilt. hvordan få et bedre forhold til kjæresten aalborg Ja, spesifiser: Får du eller har du søkt om økonomiske ytelser fra andre enn NAV eller arbeidsgiver? Nei. Ja, oppgi type ytelse og fra hvem: Har du fond, sparekonto, arv, formue eller fast eiendom? Nei. Ja, spesifiser: Husholdningssituasjon, bor sammen med: Alene. Foreldre. Ektefelle/samboer. Barn. Andre. Uten fast bolig.3. apr 2014 Frem til midten av oktober bodde datteren og hennes samboer og forlovede i kjelleren hos foreldrene. Der hadde de gratis leilighet med egen inngang, gratis mat, strøm og internett. Etter en stund ønsket datteren likevel å flytte ut, til en leilighet et par kilometer unnna. Datteren tok kontakt med Nav for å få 

Du må søke til NAV om å få dekket ut giftene til gravferden NAV 0702.08 Bokmål Fastsatt 05.2002 Endret 01.2016. 1 Opplysninger om den Samboer og tidligere gift med avdøde. 5 Opplysninger om formue mv. hvis den avdøde hadde ektefelle eller samboer som kan likestilles med ektefelle (se veiledningen). (Det gis et  norske bleie jenter 4. nov 2011 Moren til Øysteins barn fikk ett nytt barn med ny samboer og valgte å ta forlenget fødselespermisjon med 80 prosent lønn. Deretter sendte moren krav til NAV om at barnebidraget fra Ormseth måtte beregnes på nytt. – Det neste som skjedde var at jeg fikk brev fra NAV. Der sto at mitt barnebidrag vil øke med  sukti

date middag oslo forelskelse rødming 15. des 2013 Nå truer NAV med å nekte dem ledighetstrygd i to måneder hvis de sier nei til jobb ved Lindorffs avdelinger i Oslo eller Hammerfest. Sivertsen viser til at ifølge Folketrygden kan arbeidstakere si opp arbeidet for å flytte med ektefelle eller samboer til nytt arbeidssted, uten å bli ilagt forlenget ventetid.

kan forklares av modell 2, dvs. at NAV ennå ikke har registrert separasjonen i DSF. Forklaringsmodell 5: Livssituasjoner med spesiell koding i DSF. Denne modellen tar sikte på å forklare avviket vi finner i kategorikombinasjonen S/UGIF. I Rikstrygdeverkets (1997) rundskriv til Folketrygdeloven står det: «Dersom samboere  kristen chat community 6. des 2016 NAV snur nå for pensjonistene i pensjonsutbetalingssaken. norske jenter tumblr 20. jan 2009 NAV og lånekassen tilbyr økonomiske støtteordninger for studentforeldre. Her kan Dersom ektefelle eller samboer tjener mindre enn 23.370 kr brutto per måned, kan du få 8.030 kr i stipend per måned. Om ektefelle/samboer har en brutto inntekt på over 25 637, reduseres stipendet til 6.730 kr per måned.

31. mar 2015 Hos NAV hadde hun registrert seg som enslig trebarnsmor. Hjemme delte hun mer enn bare tannbørsteglass med den to år eldre barnefaren. p handicap dating 2017 Inntekter (lønnsslipper o.a.) og utgifter må dokumenteres for de 3 siste månedene før søknad. Det kan bli aktuelt å kreve dokumentasjon i form av kontoutskrift for innhenting av relevante opplysninger. A. Inntekter/utgifter pr. måned. Søker. Ektefelle/samboer. For NAV. Dokumentasjon/merkn. Søker. Ektefelle/samboer. Inntekt. thai dating bangkok Skjemaer til søknader om permanent oppholdstillatelse. Egenerklæring på at du ikke har fått økonomisk sosialhjelp fra NAV (pdf, 560 kB) · Ektefelle, samboer eller partners utenlandsopphold (pdf, 624 kB) 

19. jan 2011 Ekstremt sinne (nav - jobb - samboer - familie.. ) Hei! Jeg er en jente på 21 år som har begynt å få en del syke tanker i hodet. For å starte fra begynnelsen vil jeg nevne at jeg alltid har vært "klovnen", både i klassen og i venneflokken. Jeg sier mye rart, som folk syns er morsomt. Jeg har alltid hatt et lite sinne,  UNDERSKRIFT AV EKTEFELLE / PARTNER / SAMBOER. - JEG / VI BEKREFTER AT DE OPPGITTE OPPLYSNINGER I SØKNADEN ER KORREKTE. - NAV GIS FULLMAKT TIL Å INNHENTE ALLE RELEVANTE. OPPLYSNINGER OM ØKONOMI FRA. , LIGNINGSKONTORET,. ANDRE OFFENTLIGE KONTORER OG  i dating a capricorn man 4. jun 2009 Den 25 år gamle kvinnen la kortene på bordet og innrømmet forholdet da hun møtte i Drammen tingrett den 29. mai. Kvinnen måtte svare for å ha oppgitt til Nav at hun var aleneforsørger i perioden 1. august 2003 til januar 2006, mens hun i virkeligheten var samboer med sitt eldste barns far. Dermed fikk  nettdating vanskelig Fra 67 år forutsettes vi at du tar ut en 100% alderspensjon fra Nav. Trykk på grafen for detaljer for gitte år Gjenlevende ektefelle er født Pensjon fra KLP (før skatt) ${alder} år Sivilstandsopplysninger ved uttak av pensjon Jeg har ektefelle/samboer Oppgi barn under 18 år Ugyldig antall. Kun tall er tillatt. Fyll inn antall barn.

I tillegg står det i 4.18.2.4 Rundskriv 35 fra NAV: Samboere og personer i bofellesskap. Tjenestemottakere som har ansvar for å forsørge seg selv, men som bor sammen med andre, for eksempel hjemme hos foreldre, som samboere eller i bofellesskap, er rettslig å regne som enslige. I vurderingen av stønadsbehovet skal 

Økonomisk oversikt. Inntekter/utgifter pr mnd Søker Ektefelle/samboer For NAV. Arbeidsinntekt. Ytelser fra NAV. Barnetrygd. Underholdsbidrag. Bostøtte. Andre inntekter. Inntekter. Sum inntekt. Skattetrekk. Sum netto inntekt. Husstandens samlede inntekt. Husleie. Renter/avdrag boliglån. Strøm/ brensel. Kommunale avgifter. forelskelse undervisning NAV RINGSAKER. Postboks 14. 2381 BRUMUNDDAL. Kontoradresse: Nordåsvegen 4. Telefon: 55 55 33 33. Telefaks: 62 02 31 91. Søknad mottatt. Dato Etternavn: Fornavn, mellomnavn. Fødselsnr (11 siffer) søker. %. 5. HUSHOLDSSITUASJON. Bor sammen med. Foreldre. Ektefelle. Samboer. Partner. Andre. Barn u/18  finne damer på nett nettbys

13. nov 2017 NAV (pleiepenger), Arbeidsmiljøloven § 12-9 Folketrygdloven § 9-11. Pleie av nærstående i livets sluttfase, Inntil 60 dager, NAV (pleiepenger), Arbeidsmiljøloven § 12-10 Folketrygdloven § 9-12. Nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner, Inntil 10 dager årlig, Ikke lovfestet  sony xperia kontakter försvann 29. mar 2016 Når det yngste barnet fyller ett år, må du som hovedregel være enten i arbeid, under utdanning eller være registrert hos NAV som reell arbeidssøker. har vært faktisk separert i minst seks måneder uten separasjonsbevilling eller dom; har en ektefelle/samboer som er fengslet med ubetinget straff på minst 28. mar 2014 Barnefamilie ba om hjelp til husleia til de kommer over kneika, men blir i stedet forsøkt tvunget inn i en kommunal bolig. relay x veneer 7. mai 2015 Din samboer har ikke rett til ektefellepensjon. Din ektefelle, partner eller fraskilte ektefelle trenger ikke selv være medlem av Statens pensjonist, og du arbeider i en stilling uten medlemskap i Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse får beskjed fra NAV om dødsfall og tar så kontakt med etterlatte.NAV, 17.11.2014. Side 1. NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør. 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen. NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland .. Alderspensjonen blir avkortet hvis ektefelle/samboer har inntekt over 2G. ▫ Offentlig AFP er videreført - Privat AFP er tilpasset. ▫ Alderspensjon og AFP i 

Januar 2010 var jeg, "meg" og "samboer" i kontakt med NAV rogaland for å få hjelp til søknad om stønad og informasjon om permisjon ettersom at dette er vårt første barn og vi ikke kjente regelverket. En annsatt ved NAV sandnes (navn ikke kjent) forklarte at siden "samboer"s inntekt var noe lav i tiden før  annais kjæreste tips Søknad om kommunale tjenester fra NAV Nome. (Se siste side for nærmere Gift: Ugift: Skilt/separert: Enke/enkemann: Gift, men lever adskilt: Samboer: Ektefelle/samboer. Ja. Nei. Er i arbeid. Arbeidsted: Er i arbeid. Arbeidsted: Sysselsettingstiltak/kurs: Sysselsettingstiltak/kurs: Skole/studier: Skole/studier: Annet: Annet:. ekteskap snl 15. feb 2012 En 34 år gammel Fredrikstad-kvinne er dømt til 60 dagers fengsel for å ha svindlet NAV.

e kontakt match dating app reddit partner/samboer. (Etternavn, fornavn). Fødselsdato: Personnr.: Barn. (Etternavn, fornavn). Fødselsdato: Personnr.: Bor hos: Forsørges av: Gjelder søknad forlengelse av løpende vedtak? Hvis JA, har det skjedd endringer siden forrige søknad: NAV Hemnes. Adresse: Sentrumsveien 1, 8646 Korgen. Søknad om økonomisk 

5. okt 2014 Rett til særfradrag forutsetter at man er ugift, skilt, separert, enke/enkemann og ikke lever med samboer på varig basis. Retten til særfradrag avhenger av om NAV anser deg som en reell enslig forsørger, og du har mottatt utvidet barnetrygd fra NAV etter barnetrygdloven § 9 i løpet av inntektsåret. zion t dating be2 gmbh En ny mulighet – brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. September 2009. Forfatter .. var et svært ulikt antall deltakere som ble rekruttert fra NAV-kontorene, alt fra fire til over seksti deltakere. Ett kontor . 21 % bor sammen med ektefelle eller samboer og barn, mens 13 % er alene med barn. Kun 6 % bor.

menn produsere brystmelk 9. des 2016 Hun spurte nav om hun kunne få noen kurs av noe slag for å komme seg videre, men der var nok et avslag. Hun gikk så langt å måtte NAV betaler livsopphold kr 7170 pr måned for denne familien og leie for leiligheten og strøm. Telefon for henne og .. Enslig uten barn 5.700. Ektepar/samboere 9.500 hvordan få seg dame 15. jun 2015 NAV-juristen om: Beregning av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Publisert av Endelig får du brevet fra NAV om at du har fått arbeidsavklaringspenger eller hel eller delvis uføretrygd. For å få minstesatsen for tosomhet må man være ektefeller, eller ha vært samboere 12 av de siste 18 månedene.

w gratis sms dating app Hvilken ytelse? Student/vernepliktig. Introduksjonsstønad. Hovedinntekt ektefelle/samboer: Pensjonat/hospits. Hos andre. Stipend/lån. Ikke arbeidssøker. På arbeidsmarkedstiltak. Dagpenger. Fast arbeid. Hos foreldre. I Institusjon. Sosialhjelp. Søker arbeid,ikke registrert på NAV. Registrert selvstendig næringsdrivende. dating chat free online

Søknad om økonomisk stønad

dansk dating program kristen doute is dating Registrert Registrert på Ikke arb. søker på Ikke arb. søker. GO Mottar ytelse fra NAV. Hvis Ja, spesifisér: (7) MOttar bOStØtte fra HUSbanken. Ektefelle/SambOer. Ja Nei Ja Nei. 8) Det SØKeS Om. Livsopphold D. Husleie D Strøm D Annet D0 || Spesifiser. Begrunnelse: Følgende dokumentasjon må vedlegges 

Oversikt over hvilke rettigheter man har som langvarig kronisk syk Dersom du er i jobb kan skjemaet under være fornuftig og fylle ut sammen med arbeidsgiver. NAV Det er også lurt å søke om grunnstønad. Skulle man bli syk over en lengre periode og trenge tilsyn av familie eller samboer kan det være aktuelt å søke… SØKNAD OM. ØKONOMISK STØNAD. NAV Sørum. Fornavn: Samboer. Enke/enkemann. Separert/skilt. Side 1 av 4. Har du delt omsorg/samvær med noen av barna? Ja. → Legg ved bekreftelse på samvær. Plass for NAVs stempel. Hva søker du om penger til? Begrunnelse for søknaden: Bruk eventuelt ekstra ark. finnenvenn zoo 13. nov 2015 b) samboere: Personer som lever sammen og har felles barn. c) forsørgere: Foreldre, steforeldre og personer som har overtatt foreldreansvaret etter barnelova § 63. § 2 Innhenting av opplysninger fra Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Lånekassen kan hente inn opplysninger om søkeren fra Arbeids-  r møte damer på nettet 16. jan 2015 Retten la til grunn at kvinnen var i et forhold med en manipulerende samboer, men hun ga selv uriktige opplysninger til NAV. Retten skriver i dommen at kvinnen er dømt for et betydelig underslag. Bedrageriene ble gjentatt mange ganger over en lengre tidsperiode. Retten ville ikke gå med på at kvinnen 

Trenger du hjelp til utfylling, kan du ta kontakt med publikumsmottaket på NAV. Kontaktperson. Team. Personalia. Navn: Telefon: Adresse: Fødselsnummer: E-postadresse jeg kan kontaktes på: Sivilstand. 口Ugift. 口Samboer. 口Gift. 口Skilt/separert. 口Enke/enkemann. Familie- forhold. Ektefelle/ samboer: Fødselsnummer:. hvordan skaffe seg kjæreste yvi Fauske kommune. NAV- sosial. Søknad om økonomisk stødnad. Mottatt: Journalnr: Saksbehandler: Søker-ID: Saksnr: Sivilstand. Fornavn. Etternavn. Fødselsnummer. Adresse. Postnummer. Poststed. Telefon privat. Telefon arbeid. Mobil. E-post. Det søkes hjelp til. Ugift. Gift/r. Samboer. Enke/enkemann. Separert/ En Spillavhengig forteller: Skrevet av Spillavhengighet Norge for den det gjelder. Jeg har nå kommet dit at jeg faktisk ikke vet helt hva jeg skal gjøre. Jeg har lagt meg flat og fortalt/innrømmet ALT til både samboer, nav, kreditorer, psykolog og ikke minst meg selv. Jeg har hatt så mange nedturer det siste halve året at jeg  limerick om kjærlighet Ordningen har senere blitt utformet til også å gjelde foreldre som har samværsrett, og senere også åpnet for at foreldre som er alene om omsorgen kan overføre inntil ti stønadsdager til ny ektefelle/partner eller samboer, dersom samboerforholdet har vart i minst 12 måneder. Det er et vilkår at NAV-kontoret blir varslet skriftlig Kolonne I fylles ut ved første gangs søknad. Kolonne II fylles ut ved senere søknader der det er endringer i økonomien. II. Inntekter/utgifter per måned. Søker. Ektefellel reg. partner/ samboer. For NAV. Søker. Ektefellel reg. partner/ samboer. For NAV. Arbeidsinntekt. Trygdeytelse. Barnetrygd. Kontantstøtte. Underholdsbidrag.

Nr. 700310e Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 11-2017 PDF. Side 1 av 5. Søknad om økonomisk stønad. (Alle spørsmål må besvares). For NAV: Barn. Ektefelle/reg. partner/samboer. Søkerens personalia. Det søkes om midler til. Begrunnelse. Kontor. Mottatt (dato). Journalnr. Saksbehandler. Søker-ID. Saksnr. Arkivkode. Med hjelp fra Osloadvokatene fikk kvinnen vist for NAV at paret ikke var samboere mens hun mottok ytelsene. Kjæresten hadde vært en del på besøk og også overnattet, men det var ikke tale om noe samboerskap. Kjæresten hadde ikke bidratt med betaling av noen regninger knyttet til kvinnens boforhold i den aktuelle  voksen dating map Det overskudd han følte han trengte for å kunne ha noe å gi, følge opp datteren, samboer, familien generelt. De fleste vennene var borte, gitt ham opp. Men nå, denne Kravet fra NAV med samtalen han hadde hatt med attføringskonsulenten hadde ”vekket” Jonny. Måten hun hadde vist respekt for ham hadde satt i gang NAV Rindal *. Søknad om økonomisk sosialstønad. tSØkes om ”. Etternavn, fornavn: Fødselsdato / personm.: Adresse: Postnr./poststed: Telefon: Bankkonto: Kommune (reg.): Sivilstand Ocryss) Ugift | Gift! samboer Enke/enkemann. Sep./skilt. Etternavn, fornavn: Fødselsdato/personm.: Etternavn, fornavn: Født: Bor hos:. dårlig forhold til kjæresten jenter Søkt dagpenger når? Arbeidssøker ikke reg. v/NAV. Ikke arbeidssøker. Under utdanning. I tiltak fra dato. I tiltak. I tiltak hvor. OPPLYSNINGER OM NÅVÆRENDE ELLER SISTE ARBEIDSFORHOLD. Søkers arbeidsgiver. Stilling. Ansatt når. Sluttet når. Heltid/deltid Timer pr. uke. Ektefelle/samboer/partners arbeidsgiver Stilling.

samboer: Fast arbeid (heltid) Fast arbeid (deltid) Midlertidig arbeid. Arbeidssøker (reg.) Ikke arbeidssøker Arbeidsmarkedstiltak. Under utdanning Annet, spesifiser: Arbeidsgiver: Nav-ytelser: Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Dagpenger. Kvalifiseringsstønad Uførepensjon. Alderspensjon Overgangsstønad Søkt trygd/  slett meg på instagram Rundskriv. § 25-4 Særskilt meldeplikt for samboere 1). § 25-4 - Meldeplikt for samboere. Den som setter frem krav om eller mottar stønad fra folketrygden har etter § § 21-3 og 21-6 andre ledd en generell plikt til å gi melding som forhold som har betydning for retten til ytelsen. § 25-4 pålegger i tillegg en samboer som mottar 15. feb 2012 En 34 år gammel Fredrikstad-kvinne er dømt til 60 dagers fengsel for å ha svindlet NAV. slik får du deg kjæreste gratis Trenger du hjelp til utfylling, kan du ta kontakt med publikumsmottaket på NAV. Kontaktperson. Team. Personalia. Navn: Telefon: Adresse: Fødselsnummer: E-postadresse jeg kan kontaktes på: Sivilstand. 口Ugift. 口Samboer. 口Gift. 口Skilt/separert. 口Enke/enkemann. Familie- forhold. Ektefelle/ samboer: Fødselsnummer:.Oversikt over hvilke rettigheter man har som langvarig kronisk syk Dersom du er i jobb kan skjemaet under være fornuftig og fylle ut sammen med arbeidsgiver. NAV Det er også lurt å søke om grunnstønad. Skulle man bli syk over en lengre periode og trenge tilsyn av familie eller samboer kan det være aktuelt å søke…

z dating på norska samboer: Fast arbeid (heltid) Fast arbeid (deltid) Midlertidig arbeid. Arbeidssøker (reg.) Ikke arbeidssøker Arbeidsmarkedstiltak. Under utdanning Annet, spesifiser: Arbeidsgiver: Nav-ytelser: Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Dagpenger. Kvalifiseringsstønad Uførepensjon. Alderspensjon Overgangsstønad Søkt trygd/  n iflirts NAV RINGSAKER. Postboks 14. 2381 BRUMUNDDAL. Kontoradresse: Nordåsvegen 4. Telefon: 55 55 33 33. Telefaks: 62 02 31 91. Søknad mottatt. Dato Etternavn: Fornavn, mellomnavn. Fødselsnr (11 siffer) søker. %. 5. HUSHOLDSSITUASJON. Bor sammen med. Foreldre. Ektefelle. Samboer. Partner. Andre. Barn u/18 

norges største lottogevinst 8. okt 2015 Et tidligere samboerpar fra Salangen ble avslørt etter å ha svindlet NAV for til sammen 451.943 kroner. I dokumentene fra Ofoten tingrett framkommer det at kvinnen i 20-årene unnlot å informere om at hun bodde sammen faren til parets felles barn. I perioden fra mars i 2011 til januar i 2014 fikk urettmessig Ektefelle/samboer: Fast arbeid. Elev/Student. Arbeidsledig/reg. NAV. Ikke arbeidssøker. Midlertidig. Tiltak NAV. Arbeidsledig/ikke reg. NAV. Nåværende arbeidsgiver:  andreas j vennerstrand 16. jan 2015 Retten la til grunn at kvinnen var i et forhold med en manipulerende samboer, men hun ga selv uriktige opplysninger til NAV. Retten skriver i dommen at kvinnen er dømt for et betydelig underslag. Bedrageriene ble gjentatt mange ganger over en lengre tidsperiode. Retten ville ikke gå med på at kvinnen 

Samboerforhold - www.nav.no

elske ute Med hjelp fra Osloadvokatene fikk kvinnen vist for NAV at paret ikke var samboere mens hun mottok ytelsene. Kjæresten hadde vært en del på besøk og også overnattet, men det var ikke tale om noe samboerskap. Kjæresten hadde ikke bidratt med betaling av noen regninger knyttet til kvinnens boforhold i den aktuelle Ektefelle/samboer: Fast arbeid. Elev/Student. Arbeidsledig/reg. NAV. Ikke arbeidssøker. Midlertidig. Tiltak NAV. Arbeidsledig/ikke reg. NAV. Nåværende arbeidsgiver:  l dame søker mannen

Arbeidet. Pensjonsordning (institusjon, mv). Søknad om ytelser til gjenlevende ektefelle/ partner/samboer og gjenlevende barn. NAV 17-01.05. Fra dato (åå). Les orienteringen på side 3 og 4 før blanketten fylles ut. 2 Opplysninger om søkeren. (Hvis forhåndsutfylt, og den forhåndsutfylte informasjonen ikke stemmer,  dating tips questions 20. nov 2009 Jeg har nettopp fått meg samboer, men har barn med en annen. Hvordan forholder jeg meg til Nav nå?Har mottakeren barn under 18 år, som mottakeren (evt ektefelle/samboer) har forsørgerplikt for og som bor i husholdningen ved siste kontakt? Ja nmlkj. Nei nmlkj. Hvis ja, hvor mange? Hva er mottakerens viktigste kilde til livsopphold ved siste kontakt? Arbeidsinntekt nmlkj. Kursstønad/lønn i arbeidsmarkedstiltak nmlkj. senior first date questions

Nr. 700310e Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 11-2017 PDF. Side 1 av 5. Søknad om økonomisk stønad. (Alle spørsmål må besvares). For NAV: Barn. Ektefelle/reg. partner/samboer. Søkerens personalia. Det søkes om midler til. Begrunnelse. Kontor. Mottatt (dato). Journalnr. Saksbehandler. Søker-ID. Saksnr. Arkivkode. norsk industri 5. okt 2014 Rett til særfradrag forutsetter at man er ugift, skilt, separert, enke/enkemann og ikke lever med samboer på varig basis. Retten til særfradrag avhenger av om NAV anser deg som en reell enslig forsørger, og du har mottatt utvidet barnetrygd fra NAV etter barnetrygdloven § 9 i løpet av inntektsåret. v jakten på kjærlighetene 22. feb 2013 melde fra dersom man får ny samboer. Ekspertene ser ofte sterke indisier på at mor og far i realiteten lever sammen. Av de stønadene vi har sett på, får NAV flest tips fra publikum om misbruk av overgangsstønad, selv om det er relativt få mottakere sammenliknet med de andre stønadene. Tipsene dreier gift/samboer skrives ektefelle/samboers opplysninger her også. Viktig når du skriver noe her at du legger ved arbeidsavtale (altså kontrakt), bekreftelse på skoleplass eller vedtak fra. NAV på tiltaksplass til søknaden. Her krysser du av for hvilket boligforhold du har. Det betyr hvordan du bor; om du eier, leier privat bolig, leier 

partner/samboer. (Etternavn, fornavn). Fødselsdato: Personnr.: Barn. (Etternavn, fornavn). Fødselsdato: Personnr.: Bor hos: Forsørges av: Gjelder søknad forlengelse av løpende vedtak? Hvis JA, har det skjedd endringer siden forrige søknad: NAV Hemnes. Adresse: Sentrumsveien 1, 8646 Korgen. Søknad om økonomisk  17. mar 2017 Minsteytelse. Alle uføretrygdede er sikret en minste uføretrygd, uavhengig av inntekten. Størrelsen er noe avhengig av om du er enslig eller gift/samboer. Bor du sammen med ektefelle/samboer er minste uføretrygd 211.073 kroner (2,28 G). Hvis du er enslig er minste uføretrygd (229.588 kroner (2,48 G). romantisk definisjon 22. feb 2013 melde fra dersom man får ny samboer. Ekspertene ser ofte sterke indisier på at mor og far i realiteten lever sammen. Av de stønadene vi har sett på, får NAV flest tips fra publikum om misbruk av overgangsstønad, selv om det er relativt få mottakere sammenliknet med de andre stønadene. Tipsene dreier  match dating uk telephone number Inntekter pr. mnd. Søker. Ektefelle/partner. /samboer. Sum. Dokumenteres med kopier av: Inntekter. Arbeidsinntekt brutto. Siste lønnsslipp. Hovedinntekt fra NAV brutto. Siste lønnsslipp. Intro-/ kvalifiseringsstønad. Siste lønnsslipp. Stipend/lån. Tilsagn om lån/stipend. Bostøtte. Relevant dokumentasjon. Grunn/hjelpestønad.

For 2 dager siden Til dere besserwissere som bare skal være negative. Dette er MIN historie, MIN avdøde samboer, og MITT savn. Jeg vil gjerne sette fokus på idiotpolitikken, alt dette er for lengst vedtatt, det blir ikke solgt en eneste oljedrevet bil i Norge, annet enn brukte, fra 2025. Og NAV Bilkontor kjøper ikke brukte biler. UNDERSKRIFT AV EKTEFELLE / PARTNER / SAMBOER. - JEG / VI BEKREFTER AT DE OPPGITTE OPPLYSNINGER I SØKNADEN ER KORREKTE. - NAV GIS FULLMAKT TIL Å INNHENTE ALLE RELEVANTE. OPPLYSNINGER OM ØKONOMI FRA. , LIGNINGSKONTORET,. ANDRE OFFENTLIGE KONTORER OG  x gratis tjenester 20. nov 2009 Jeg har nettopp fått meg samboer, men har barn med en annen. Hvordan forholder jeg meg til Nav nå? c finne kjæresten Søkt dagpenger når? Arbeidssøker ikke reg. v/NAV. Ikke arbeidssøker. Under utdanning. I tiltak fra dato. I tiltak. I tiltak hvor. OPPLYSNINGER OM NÅVÆRENDE ELLER SISTE ARBEIDSFORHOLD. Søkers arbeidsgiver. Stilling. Ansatt når. Sluttet når. Heltid/deltid Timer pr. uke. Ektefelle/samboer/partners arbeidsgiver Stilling.Har du/dere ønske om gjeldsrådgiving? Ja Nei. Hvis JA, søk på eget skjema som du kan få hos NAV. Boforhold: Leier bolig. Eier bolig. Bor hos foreldrene. Hybel. Institusjon. Annet. Har du søkt bostøtte fra Husbanken Ja Nei (). Deler bolig med _______antall personer over 18 år (samboer, ektefelle e.a.).

13. nov 2017 NAV (pleiepenger), Arbeidsmiljøloven § 12-9 Folketrygdloven § 9-11. Pleie av nærstående i livets sluttfase, Inntil 60 dager, NAV (pleiepenger), Arbeidsmiljøloven § 12-10 Folketrygdloven § 9-12. Nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner, Inntil 10 dager årlig, Ikke lovfestet  toppløs i danmark En Spillavhengig forteller: Skrevet av Spillavhengighet Norge for den det gjelder. Jeg har nå kommet dit at jeg faktisk ikke vet helt hva jeg skal gjøre. Jeg har lagt meg flat og fortalt/innrømmet ALT til både samboer, nav, kreditorer, psykolog og ikke minst meg selv. Jeg har hatt så mange nedturer det siste halve året at jeg  single russiske jenter Det overskudd han følte han trengte for å kunne ha noe å gi, følge opp datteren, samboer, familien generelt. De fleste vennene var borte, gitt ham opp. Men nå, denne Kravet fra NAV med samtalen han hadde hatt med attføringskonsulenten hadde ”vekket” Jonny. Måten hun hadde vist respekt for ham hadde satt i gang NAV kan ikke kreve bank utskrifter til samboer, da samboere ikke har forsørgelsesplikt ovenfor hverandre. Hovedregelen på det økonomiske området er at hver av partene i et samboerskap regnes som enslige. Regelverket bygger på at samboere kan regulere sine økonomiske forhold gjennom avtaler. Samboere har ingen 

youtube romantisk musik er utroskap vanlig Kolonne I fylles ut ved første gangs søknad. Kolonne II fylles ut ved senere søknader der det er endringer i økonomien. II. Inntekter/utgifter per måned. Søker. Ektefellel reg. partner/ samboer. For NAV. Søker. Ektefellel reg. partner/ samboer. For NAV. Arbeidsinntekt. Trygdeytelse. Barnetrygd. Kontantstøtte. Underholdsbidrag.

ETAT FOR HELSE- OG SOSIALSAKER. Postadresse: Postboks 113. 4367 Nærbø. Tlf. 55 55 33 33. Besøksadresse: Jadarvegen 3A. Arbeid/ skole/ syssel- setting. Fast arbeid. Ikke arbeidsøker. Arbeidsøker. Annet. 1. 2. 3. 4. Søker. Ektefelle/samboer. Dokumenteres med: Bekreftelse fra arbeidsgiver. Bekreftelse fra NAV  beste datingsider norge quiz Når foreldrene er samboere, enten ved at de har felles adresse eller har sendt erklæring til folkeregisteret om at de bor sammen, kan morens samboer erkjenne farskapet uten at mor medvirker Dersom mor, far og en annen mann som mener han må være far til barnet er enige, kan farskapet endres administrativt ved NAV. homser kryssord 9. mar 2015 YTELSER: Hvis du mister en person i nær familie, kan du ha krav på ytelser fra NAV, forteller advokat Tonje Giertsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Så lenge kan du få gjenlevendepensjon: Pensjonen bortfaller hvis du gifter deg igjen eller får barn med en ny samboer. Gjenlevendepensjon kan ikke Får du et nytt barn med ny samboer, mister du støtte umiddelbart. Du kan også miste støtte hvis du flytter utenlands med barnet. Som stønadsmottaker har du plikt til å melde fra om endringer som kan ha betydning for retten til stønad. Du må derfor straks gi beskjed til NAV-kontoret ditt dersom dere flytter sammen.